Thông báo số điện thoại Giám đốc Trung tâm Y tế và Trạm trưởng các Trạm y tế xã trên địa bàn huyện Sốp Cộp

DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VÀ TRẠM TRƯỞNG TRẠM Y TẾ CÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SỐP CỘP

 

STT

Họ và tên

Chức vụ/Đơn vị

Số điện thoại

1

Lường Văn Xuân

Giám đốc, Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp

0869.529.389

2

Vũ Văn Bính

Tạm trưởng, Trạm Y tế xã Sốp Cộp

0869.529.398

3

Dương Thị Huệ

Tạm trưởng, Trạm Y tế xã Nậm Lạnh

0869.529.394

4

Nguyễn Thị Giáng Hương

Tạm trưởng, Trạm Y tế xã Mường Và

0869.529.391

5

Lường Văn Chung

Tạm trưởng, Trạm Y tế xã Mường Lạn

0869.529.390

6

Lò Văn Sáng

Tạm trưởng, Trạm Y tế xã Dồm Cang

0869.529.395

7

Sồng Bả Vự

Tạm trưởng, Trạm Y tế xã Sam Kha

0869.529.397

8

Lường Văn Vinh

Tạm trưởng, Trạm Y tế xã Púng Bánh

0869.529.396

9

Lèo Văn Hùng

Tạm trưởng, Trạm Y tế xã Mường Lèo

0869. 529.392Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1