Huyện ủy Sốp Cộp ban hành Kế hoạch tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi “Chung tay phòng, chống dịch Covid-19” huyện Sốp Cộp năm 2022.

          Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện, tạo sự tin tưởng, đồng lòng trong thực hiện chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giải pháp chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ngày 10/02/2022, Huyện ủy Sốp Cộp ban hành Kế hoạch tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi “ Chung tay phòng, chống dịch Covid -19” huyện Sốp Cộp năm 2022.

          Theo đó, mỗi đơn vị tham dự hội thi thành lập đôi thi gồm từ 5 đến 7 thành viên là cán bộ, đảng viên, tuyên truyền viên đang công tác sinh hoạt tại các chi, Đảng bộ cơ sở. Nội dung hội thi, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, quy định của nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế, các bộ, ngành, Tỉnh ủy, huyện huyện ủy, Ban chỉ đạo huyện về công tác phòng chống Covid-19; nhưng mô hình hay, các làm hiệu quả, đổi mới của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện công tác phòng chống Covid-19. Hình thức thi gồm 4 phần, phần thi xây dựng kế hoạch tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19; phần thi chào hỏi; phần thi kiến thức và phần thi tuyên truyền. Thời gian tổ chức hội thi, cấp cơ sở hoàn thành trong tháng 3; cấp huyện hoàn thành trong tháng 4 năm 2022.

          Thông qua hội thi nhằm cổ vũ, động viên các cấp ủy, chính quyền và nhân dân nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, chung sức, đồng lòng quyết tâm vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa khổi phục và duy trì phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏ thể chất, tinh thần của nhân dân; tạo điều kiện để đội ngũ tuiyên truyền viên giao lưu, học hỏi, nâng cao chất lượng, năng lực, kỹ tăng tuyên tuyền, góp phần đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền. Nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, sang tạo, tạo sức lan tỏa trong công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn huyện./.

Tác giả: Tòng Đại
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1