Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”.
Sáng ngày 16/4, Ban cán sự Đảng Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHXH) trong tình hình mới”. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu BHXH huyện Sốp Cộp có đồng chí Tòng Thị Kiên, Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo huyện ủy, thành viên Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN cấp huyện.
anh tin bai

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu BHXH huyện Sốp Cộp

         Sau 15 năm triển khai thực hiện, BHXH Việt Nam đã hoàn thành các nhiệm vụ được Ban Bí thư giao tại Chỉ thị số 38, gồm: Quán triệt và nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) và người tham gia về vị trí, vai trò và ý nghĩa của BHYT; tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách về BHYT; đổi mới công tác thông tin truyền thông và tuyên truyền về BHYT.

          Độ bao phủ BHYT đã tăng nhanh và phát triển bền vững: Nếu năm 2008, toàn quốc mới chỉ có 39,7 triệu người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ đạt 46,1% dân số, thì đến năm 2023 đã có 93,6 triệu người tham gia BHYT, tăng gấp 2,3 lần so với năm 2008, tỷ lệ bao phủ đạt 93,35% dân số. Công tác quản lý và sử dụng quỹ BHYT được thực hiện hiệu quả. Quỹ BHYT được cân đối thu chi; quyền lợi của người tham gia BHYT được bảo đảm. Hằng năm, bình quân có trên 150 triệu lượt người khám chữa bệnh, quỹ BHYT chi trả trên 100 nghìn tỷ đồng. Năm 2023 có trên 174 triệu lượt KCB BHYT. Hệ thống KCB BHYT được tổ chức tốt từ Trung ương đến địa phương. Ngành BHXH Việt Nam đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC); chuyển đổi số, tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm quyền lợi BHYT cho người tham gia BHYT để người dân được bảo vệ, chăm sóc, KCB, nâng cao sức khỏe.

          Tại hội nghị, đại biểu đại diện các bộ, ngành Trung ương, các địa phương đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, cũng như đưa ra những giải pháp, đề xuất để nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW trong thời gian tới.

          Để bảo đảm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nêu tại Chỉ thị số 38-CT/TW, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngoài các nhiệm vụ nêu trong Chỉ thị, ngành BHXH tiếp tục bám sát các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư để tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật về BHYT; tập trung các nguồn lực để phấn đấu từ năm 2025 trở đi đạt trên 95% dân số tham gia BHYT, tiến tới BHYT toàn dân theo đúng mục tiêu tại Nghị quyết số 20-NQ/TW. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, các cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội; tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về BHYT. Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHYT theo hướng chuyên nghiệp, đúng trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC trong thực hiện chính sách BHYT trên nguyên tắc đơn giản, thuận tiện, bảo đảm kịp thời và đầy đủ quyền lợi của người tham gia…

Tác giả: Vì Thơm TTTT - VH huyện
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1