VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYỆN SỐP CỘP

VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYỆN SỐP CỘP
Số điện thoại: 0212.3878.349
Mail: sopcop@sonla.gov.n

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 23/3/1982

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Văn Lâm - Hưng Yên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Chuyên ngành đào tạo: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

- Số di động: 0912.555.025

- Email: manhnv.sopcop@sonla.gov.vn

   

Đồng chí Nguyễn Thị Hương - Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 06/2/1985

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: Sốp Cộp-Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Chuyên ngành đào tạo: Quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

- Số di động: 0982 410 885

- Email: huongnt.sopcop@sonla.gov.vn

   

Đồng chí Tòng Văn Luân - Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 13/8/1993

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: Huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số di động: 0855.308.993

- Mail: luantv.sopcop@sonla.gov.vn

   

Đồng chí Lý Thị Thiềm - Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 09/3/1978

- Dân tộc: Tày

- Quê quán: huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Chuyên ngành đào tạo: Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số di động: 0972.081.796

- Email: thiemlt.sopcop@sonla.gov.vn 
 

Đồng chí Nguyễn Quang Trung - Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 07/07/1978

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm Tiếng anh

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số di động: 0833909083

- Mail: trungnq.sopcop@sonla.gov.vn
 
 

Đồng chí Lò Thị Hồng Thúy - Chuyên viên

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 01/02/1979

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: Huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

- Trình độ chuyên môn:Đại học

- Chuyên ngành đào tạo: Y

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số di động:

- Email: thuylth.sopcop@sonla.gov.vn

   

Đồng chí Lường Thị Lý - Kế toán Văn phòng HĐND-UBND huyện

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 22/9/1981

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: Yên Châu - Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Chuyên ngành đào tạo: 

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số di động: 0982.319.179

- Mail: lylt.sopcop@sonla.gov.vn

 
 

Đồng chí Tòng Văn Thủy - Văn thư Văn phòng HĐND-UBND huyện

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 12/4/1979

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: Huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Chuyên ngành đào tạo: Hành chính Văn phòng

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số di động: 0816.268.389

- Mail: thuytv.sopcop@sonla.gov.vn

 

Thông tin mới nhất


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập