Hội nghị giao ban công tác với Đảng ủy cơ sở, các cơ quan Đảng, Trung tâm chính trị, Mặt trân Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

          Sáng ngày 6/01/2022, Huyện ủy Sốp Cộp tổ chức Hội nghị giao ban công tác với Đảng ủy cơ sở, các cơ quan Đảng, Trung tâm Chính trị, Mặt trân Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Quàng Văn Tiêu - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Quàng Văn Tiêu - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị.

          Năm 2021, các cơ quan Đảng, Trung tâm Chính trị, Mặt trân Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã tập trung tăng cường và nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; định hướng công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền về công tác phòng chống dịch Covid – 19, tuyên truyền thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026…Tổ chức quán triệt, sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của tỉnh theo chỉ đạo. Tổ chức thành công các Kỳ thi, Hội thi tạo ra sức lan tỏa, đẩy mạnh hoạt động các phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ, mở được 20 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 1.115 học viên. Ban Thường vụ Huyện ủy đã xem xét kết nạp được 111 quần chúng ưu tú vào Đảng, chuyển đảng chính thức cho 116 đảng viên dự bị, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Huy hiệu Đảng cho 50 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện theo chương trình, Uỷ Ban kiểm tra huyện ủy kiểm tra đối với 3 tổ chức Đảng, 1 đơn vị. Công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nắm tình hình nhân dân, tình hình dân tộc tôn giáo được thực hiện thường xuyên, kịp thời tham mưu tổ chức quán triệt, cụ thể hóa các văn bản của cấp trên...Làm tốt công tác vận động hội viên, đoàn viên tích tham gia chương trình xóa đói giảm nghèo, phòng chống dịch bệnh và các tệ nạn xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Các Đảng ủy cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị đảm bảo theo kế hoạch, tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống chống dịch Covid – 19 với công tác phát triển kinh tế - xã hội, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra…

           Kết luận hội nghị, đồng chí Quàng Văn Tiêu-Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: Trong năm 2022, các cơ quan Đảng, Trung tâm chính trị, Mặt trân Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các Đảng ủy cơ sở thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong tâm đó là: tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị trên mọi lĩnh cực theo chương trình kế hoạch của huyện; Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ của đất nước; thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tăng cường công tác kiểm tra giám sát năm 2022; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, công tác vân vận, nắm tình hình nhân dân; phòng chống tham nhũng cải cách tư pháp, tiếp dân, đối thoại nhân dân dân, giải quyết đơn thư theo quy định; Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn./.

Tác giả:Tòng Đại
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 276
  • Trong tuần: 4,490
  • Tất cả: 444,287