Huyện Sốp Cộp triển khai kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ khu Trung tâm hành chính huyện và các tuyến đường liên xã năm 2021

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước và sự phối hợp giữa các địa phương, các cơ quan, ban ngành chuyên môn trong việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong việc sử dụng và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ. Ngày 23/2, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch triển khai Giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ khu Trung tâm hành chính huyện và các tuyến đường liên xã năm 2021.

Trong đó, tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trọng tâm là tuyên truyền các quy định về bảo vệ hành lang an toàn đường bộ; tiến hành kiểm tra, rà soát, thống kê và lập hồ sơ các trường hợp vi phạm trên đất hành lang giao thông đảm bảo đủ điều kiện theo quy; Tổ chức thông báo, tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân tự giác tháo dỡ, di dời công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông trên tuyến đường Quốc lộ, Tỉnh lộ, đường huyện, đường xã trên địa bàn quản lý. Vận động các tổ chức, cá nhân vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ tự giác tháo dỡ, di dời công trình, vật kiến trúc khác ra khỏi phạm vi hành lang giao thông đường bộ. Thực hiện cưỡng chế, giải toả các công trình xây dựng trái phép cố tình không chấp hành theo quy định ; Quản lý và bảo vệ tốt phần hành lang an toàn đường bộ đã thực hiện giải toả, bảo vệ mốc lộ giới đã được giao cho chính quyền địa phương quản lý. Để tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch này, các thành viên Ban ATGT huyện, Uỷ ban nhân dân các xã, các đơn vị có liên quan phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ, giải tỏa đến đâu quản lý chặt chẽ đến đó, không để tái vi phạm, tái lấn chiếm hành lang giao thông đã được giải tỏa. Các biện pháp trên được tập trung thực hiện từ tháng 2 – 10/2021 và từ ngày 01/11/2021 đến ngày 15/12/2021, UBND các xã tổng kết rút kinh nghiệm, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện với UBND huyện.

Việc tăng cường Giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ góp phần lập lại kỷ cương pháp luật trong việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, đảm bảo đường thông hè thoáng, đảm bảo tầm nhìn cho các phương tiện tham gia giao thông để từng bước ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn giao thông, góp phần tích cực xây dựng và hình thành văn hoá giao thông trong cộng đồng./.

Tác giả:Trung Văn
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 727
  • Trong tuần: 5,584
  • Tất cả: 277,413