Sốp Cộp triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030

Ngày 29/6/2021, Ủy ban nhân dân huyện Sốp Cộp ban hành Kế hoạch triển khai Cuộc vận  động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021- 2030 nhằm vận động nhân dân tự chọn cho mình môn  thể thao phù hợp để tập luyện và tạo thói quen hoạt động, vận động hợp lý suốt đời  để nâng cao sức khỏe, thể chất vì mục tiêu: “Mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là  cả nước mạnh khỏe”, “Dân cường thì Quốc thịnh”

Với chỉ tiêu phấn đấu là số người tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên đến năm 2025  đạt tỷ lệ trên 31% và năm 2030 đạt tỷ lệ trên 35%. Số gia đình luyện tập thể dục thể thao đến năm 2025 đạt tỷ lệ trên 26% và  năm 2030 đạt tỷ lệ trên 29%. Đến năm 2030 đạt 100% số xã có thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đạt chuẩn  theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Phấn đấu trên 98% đơn vị cấp xã, 100% đơn vị cấp huyện tổ chức Đại hội  Thể dục thể thao các cấp, trên 85% đơn vị cấp xã tổ chức tháng hoạt động thể thao  cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. 

Để đạt được các chỉ tiêu đặt ra UBND huyện yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tập trung tuyên truyền, triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân  thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 đảm bảo thống nhất, hiệu  quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị;  Xây dựng mạng lưới hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục, thể thao  đúng cách để nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc thể lực, cải thiện đời sống  văn hóa tinh thần và phòng chống bệnh tật; Phối hợp liên ngành về quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn phát triển phong  trào thể dục thể thao cho mọi đối tượng; Tổ chức giải thi đấu các môn thể thao nhằm khuyến khích, thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục thể thao của nhân dân; Đầu tư nguồn lực triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện  thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030; Nhân rộng những mô hình, điển hình triển khai tốt Cuộc vận động. Triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ  vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng  nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời  sống văn hóa”. Phát huy vai trò tự quản, tính sáng tạo của cộng đồng dân cư trong triển khai  tổ chức Cuộc vận động, lấy khu dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học là địa bàn  chính để triển khai Cuộc vận động đồng thời là cơ sở để đề ra nội dung, tiêu chí và  đánh giá hiệu quả của Cuộc vận động, việc triển khai, tổ chức thực hiện phải đảm bảo thiết thực, chất  lượng và hiệu quả./.

Tác giả:Thanh Vân
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 192
  • Trong tuần: 4,869
  • Tất cả: 386,729