Hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" và quán triệt, triển khai một số văn bản cấp trên

         Sáng ngày 11/10/2021, Huyện ủy Sốp Cộp tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc " và quán triệt, triển khai một số văn bản cấp trên. Đồng chí Quàng Văn Tiêu, Phó bí thư Thường trực huyện ủy chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Đào Đình Thi, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Bùi Quý Ba,  Ủy viên BTV huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong BTV huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện;  Bí thư các chi, đảng bộ  trực thuộc; Thủ trưởng các cơ quan ban ngành đoàn thể. Hội nghị được trực tuyến tới điểm cầu 8 xã.

Quang cảnh hội nghị

          Hội nghị đã quán triệt, triển khai các văn bản gồm: Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, ngày 15/9/2021; Kế hoạch học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Chương trình số 01-CTr/BDVTW ngày 17/6/2021 của Ban Dân vận Trung ương về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận; Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW ngày 27/9/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng; Thông báo số 219/TB-VPCP ngày 23/8/2021 của Văn Phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến về công tác quy hoạch; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030…. và quán triệt, triển khai một số văn bản khác của Trung ương, tỉnh

          Kết luận Hội nghị đồng chí Quàng Văn Tiêu, Phó bí thư Thường trực huyện ủy đề nghị các chi, đảng bộ cơ sở , các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu và quán triệt các văn bản triển khai tại hội nghị tới toàn thể cán bộ, đảng viên tại đơn vị mình đảm bảo chất lượng, thiết thực, hiệu quả. Rà soát, đánh giá và tập trung triển khai các nhiệm vụ còn tồn đọng trong năm 2021, đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ đạt theo kế hoạch đề ra../.

Tác giả:Hoài Thanh
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 298
  • Trong tuần: 4,975
  • Tất cả: 386,835