Lượt xem: 93

Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP – AN đối tượng 4 năm 2019 xã Sam Kha

Sáng ngày 10/9, Ủy ban nhân dân xã Sam Kha tổ chức Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP – AN đối tượng 4 năm 2019
Sáng ngày 10/9, Ủy ban nhân dân xã Sam Kha tổ chức Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP – AN đối tượng 4 năm 2019 cho 52 học viên đến từ các bản trên địa bàn xã.
Đ/c Quàng Văn Hặc – PBT, Chủ tịch UBND xã Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP – AN năm 2019

Nhằm bồi dưỡng những quan điểm của Đảng, Nhà nước trong thời kỳ đổi mới về chiến lược QP – AN, kinh tế đối ngoại, quan điểm của Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý nhiệm vụ QP-AN trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước

Quán triệt những yêu cầu mới về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới và những giá trị tri thức quân sự cần thiết làm cơ sở tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ tại địa phương góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Nắm chắc nội dung cơ bản, biết vận dụng những kiến thức đã bồi dưỡng vào nhiệm vụ quân sự ở cơ sở theo từng cương vị công tác. Tích cực nghiên cứu, đối chiếu, so sánh giữa lý luận và thực tiễn, phát hiện đề xuất những vấn đề chưa hợp lý cần giải quyết, góp phần hoàn chỉnh nội dung, chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh tại xã.

 Nguồn tin: BCHQS xã

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 12
  • Trong tuần: 55
  • Tất cả: 7,211
Đăng nhập