Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sốp Cộp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2024
Quý I năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị; bước đầu đặt được các chỉ tiêu theo Kết luận số 693-KL/HU ngày 12/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Kinh tế của huyện tiếp tục ổn định và chuyển dịch theo hướng tích cực, kết cấu hạ tầng tiếp tục được tăng cường đầu tư; văn hoá - xã hội thường xuyên được quan tâm, mạng lưới trường, lớp học, đội ngũ giáo viên tiếp tục được củng cố và chuẩn hóa. Các chính sách an sinh xã hội; công tác khám, chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh cho Nhân dân được thực hiện hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định và giữ vững; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Quan hệ hợp tác hữu nghị với các huyện giáp ranh của nước bạn Lào được duy trì, phát triển. Công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị luôn được quan tâm củng cố. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân ổn định, yên tâm công tác, lao động sản xuất.

Kết quả nổi bật:

1- Tập trung chỉ đạo nhân dân sản xuất, thu hoạch vụ Đông xuân, tăng cường công tác phòng, chống rét đậm, rét hại, sương muối, dịch bệnh cho cây trồng. Diện tích lúa gieo, cấy được 996,5ha, đạt 100,1% so kế hoạch; diện tích cây ăn quả hiện có 2.235ha, đạt 99,8% so với kế hoạch; sản lượng quả các loại (bưởi, chuối, ổi) ước đạt 95 tấn, bằng 55,5% so với cùng kỳ.

2- Lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống rét và dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm (đàn trâu hiện có 12.520 con; đàn bò 18.288 con; đàn ngựa 783 con; đàn dê 4.635 con...)

3- Tổ chức phát động “Tết trồng cây mừng Đảng, mừng Xuân năm 2024” được 195 cây các loại. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tổ chức triển khai ký cam kết về quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng được 74 lượt, phát hiện lập biên bản và xử lý 17 vụ vi phạm Luật lâm nghiệp, đã thu nộp ngân sách nhà nước 65,750 triệu đồng.

4- Tăng cường và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 trên địa bàn huyện; ngày 22/3/2024, do ảnh hưởng không khí lạnh, mưa đá, gió lốc gây thiệt hại về nhà ở, nông nghiệp, trường học và giao thông, ước tính tổng thiệt hại 2.202 triệu đồng. Công tác khắc phục được chỉ đạo quan tâm kịp thời; rà soát, thống kê tình hình thiệt hại, thực hiện hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, đảm bảo ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân.

5- Tổng thu ngân sách nhà nước quý I/2024 đạt 270.637 triệu đồng, bằng 42,7% so dự toán giao, (trong đó: Thu ngân sách trên địa bàn đạt 8.368 triệu đồng, bằng 21,1% so dự toán giao). Chi ngân sách nhà nước quý I/2024 đạt 160.176 triệu đồng bằng 25,16% dự toán giao.

Tổng số vốn giao năm 2024 trên địa bàn huyện Sốp Cộp là 145.912,604 triệu đồng; đã giải ngân, thanh toán được 35.934 triệu đồng, đạt 24,63% kế hoạch vốn giao. Tổng dư nợ lĩnh vực 03 ngân hàng lũy kế 732 tỷ đồng.

6- Chỉ đạo công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024; báo cáo công tác thống kê đất đai 2023. Hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ 07 dự án. Triển khai thực hiện Kế hoạch kê khai, đăng ký, quy trình giao đất cho các hộ dân xã Púng Bánh, xã Đứa Mòn, xã Nậm Mằn của huyện Sông Mã tại khu vực Huổi Cốp xã Púng Bánh.

7- Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Sốp Cộp; hoàn thành ra mắt cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Sốp Cộp (2003 - 2023). Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và chương trình văn nghệ, các trò chơi dân gian mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024 gắn với chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024).

8- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai công tác chăm lo, chuẩn bị Tết cho nhân dân bảo đảm an sinh xã hội cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn… trên địa bàn huyện trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

9- Tchức thành công Lễ giao nhận quân năm 2024 cho các đơn vị bảo đảm đúng thời gian và đủ chỉ tiêu theo kế hoạch; tổ chức diễn tập Ứng phó cháy rừng - tìm kiếm cứu nạn xã Mường Lèo, kết quả đạt loại giỏi. Thành lập Đoàn tham gia “Ngày hội Du lịch Văn hóa Sơn La - Hủa Phăn, năm 2024” tại tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

10- Quyết định kết nạp 12 quần chúng ưu tú vào Đảng, chuyển đảng chính thức cho 33 đảng viên dự bị; đề nghị tặng Huy hiệu đảng cho 02 đảng viên (50 năm 01 đảng viên, 65 năm 01 đảng viên); phát thẻ đảng cho đảng viên 78 đảng viên (thẻ mới 76 đảng viên, thẻ hỏng 02 đảng viên); quyết định khen thưởng đối với 06 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023; 01 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và 13 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2019- 2023); đề nghị Ban Thường vụ tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 01 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và 03 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền; mở 04 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị nhận thức về Đảng, có 206 học viên tham dự.

11- Ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024; Chỉ đạo kiểm tra việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước đối với 01 tổ chức đảng và 03 đảng viên.

12- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, quy chế dân chủ ở cơ sở, nắm tình hình các vấn đề liên quan trong Nhân dân, triển khai nắm tình hình Nhân dân trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

 13- Lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể huyện thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của huyện. Thực hiện chương trình công tác và kế hoạch giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2024.

14- Chỉ đạo Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc ban hành các văn bản tại Kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân các xã, nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai giám sát thực hiện Luật lâm nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 - 2023;

15- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân và xử lý giải quyết kịp thời các đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.Tính đến ngày 15/3/2024, toàn huyện có số lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị 10 lượt/10 vụ việc; tiếp nhận 21 đơn/20 vụ việc, đã chỉ đạo giải quyết dứt điểm 14 đơn/13 vụ việc, đang tiếp tục giải quyết 07 đơn/07 vụ việc.

Nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024

Quý II, năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị theo Kết luận số 693-KL/HU ngày 12/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

1- Tập trung chỉ đạo sản xuất, hướng dẫn chăm sóc, bón phân theo đúng quy trình kỹ thuật; thực hiện đồng bộ các giải pháp chống hạn, tưới nước tiết kiệm, hiệu quả; đẩy mạnh gieo trồng các cây màu, cây trên nương để đảm bảo thời vụ.

2- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ và phát triển rừng; hướng dẫn nhân dân, giám sát thực hiện các hoạt động khai thác lâm sản, nuôi dưỡng rừng trồng; tiếp tục triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô.

3- Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án; tăng cường bảo vệ nguồn nước; kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất kinh doanh trong chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường; thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn huyện.

4- Lãnh đạo, chỉ đạo ngành giáo dục và các đơn vị trường tổ chức ôn tập, kiểm tra học kỳ II, xét hoàn thành chương trình Tiểu học và tốt nghiệp Trung học cơ sở, tổng kết năm học 2023-2024 và triển khai các hoạt động hè năm 2024. Phối hợp chỉ đạo và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi huyện Sốp Cộp năm 2024.

5- Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024; thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.

6- Chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ tại xã Púng Bánh, xã Sam Kha; đẩy mạnh phòng ngừa cháy nổ, tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

7- Tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May, nhằm tăng cường tình hữu nghị với huyện giáp ranh của nước bạn Lào.

8- Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, định hướng tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, nhiệm vụ chính trị của huyện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch. Chỉ đạo tổ chức thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dành cho học sinh bậc Tiểu học và Trung học cơ sở.

9- Chỉ đạo làm tốt công tác tổ chức cán bộ, củng cố xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên; chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Sốp Cộp lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029.

10- Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch năm 2024.

11- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận, tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; chú trọng theo dõi tình hình di cư tự do, hoạt động đạo, trọng tâm là các bản biên giới.

12- Chỉ đạo Hội đồng nhân dân huyện triển khai có hiệu quả công tác giám sát các chuyên đề, tổ chức tiếp công dân định kỳ theo kế hoạch. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện triển khai các nội dung giám sát và phản biện theo chương trình, kế hoạch đề ra; tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2024-2029 và chuẩn bị Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029.

13- Thực hiện tốt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp; công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư theo quy định. Tập trung tham mưu chỉ đạo giải quyết đơn thư, vụ án, vụ việc phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm thuộc diện Ban Thường vụ huyện ủy theo dõi, đôn đốc giải quyết.

Nguồn: Văn phòng huyện ủy Sốp Cộp

Tác giả: Lê Phương - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Sốp Cộp
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1