Bế mạc lớp bồi dưỡng đảng viên mới đợt I năm 2024
Ngày 07/4, Trung tâm Chính trị huyện Sốp Cộp đã tổ chức Bế mạc lớp bồi dưỡng đảng viên mới đợt I năm 2024 cho 83 học viên là đảng viên dự bị của các chi, đảng bộ trong huyện. Tới dự có lãnh đạo Trung tâm Chính trị huyện, lãnh đạo Phòng Chính trị, Đoàn KT-QP 326.

    Trong thời gian 7 ngày, các học viên được học tập, nghiên cứu 10 chuyên đề lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, gồm có: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ tài nguyên môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; Xây dựng đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đảng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong thời gian học các học viên còn được thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế; tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và của huyện.

anh tin bai

Quang cảnh lớp học


Qua đánh giá chất lượng tổ chức lớp học: Nhìn chung học viên tham gia học tập đầy đủ, chủ động tích cực trong học tập, chấp hành tốt nội quy, quy chế của Trung tâm, của lớp học. Đa số học viên tích cực sôi nổi trong trao đổi, thảo luận bài, một số học viên tiếp thu kiến thức nhanh, biết vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

anh tin bai

Trung tâm Chính trị huyện trao chứng nhận cho các học viên


anh tin bai

Trung tâm Chính trị huyện tặng giấy khen cho các học viên

    Kết thúc khóa học, 83/83 học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận. Trong đó, 09 học viên đạt loại xuất sắc, chiếm 10,8%; 49 học viên đạt loại giỏi, chiếm 54,2%; 29 học viên đạt loại khá, chiếm 35%. Nhân dịp này Trung tâm Chính trị huyện đã tặng giấy khen cho 9 học viên có thành tích xuất sắc trong khóa học./.

 

Tác giả: Tòng Đại - Trung tâm TT - VH huyện
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1