Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Dồm Cang khóa XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029
Sáng ngày 9/4/2024, Uỷ ban MTTQVN xã Dồm Cang tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Dồm Cang khóa XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Tới dự có lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN huyện; các đồng chí Thường Đảng uỷ, Thường trực HĐND, UBND xã; các ban ngành đoàn thể xã; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa xã và 80 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong xã.
anh tin bai

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Dồm Cang khóa XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Trong nhiệm kỳ qua, Hoạt động của MTTQ Việt Nam xã không ngừng được đổi mới nội dung, nâng cao năng lực, hiệu quả. Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân có nhiều đổi mới. Các phong trào thi đua yêu nước được triển khai đồng bộ, rộng khắp thu hút đông đảo Nhân dân hưởng ứng. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân. Phong trào đền ơn đáp nghĩa được triển khai hiệu quả, thường xuyên chăm lo cho các thương, bệnh binh, người có công và người nghèo, người neo đơn không nơi nương tựa. Hàng năm 100% các đối tượng chính sách được chăm lo cả vật chất lẫn tinh thần. Cùng với đó, vai trò của Ủy ban MTTQ xã trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân ngày càng được khẳng định.  Trong nhiệm kỳ, MTTQ Việt Nam xã, bản đã tổ chức cho nhân dân đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng các cấp, 100% cử tri đi bầu cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp,  chủ trì phối hợp tổ chức tốt  các hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phối hợp tổ chức giám sát, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân để lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị đề xuất của Nhân dân với các cấp ủy Đảng, chính quyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân

anh tin bai

Đồng chí Tòng Trung Thanh, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện và lãnh đạo xã tặng hoa chúc mừng các  vị  Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Dồm Cang khóa XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Đại hội đã hiệp thương, cử 31 vị tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Dồm Cang khóa XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029 và hiệp thương, cử 11 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội MTTQ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029. Tại hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTTQVN xã đã thống nhất hiệp thương cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực ủy ban MTTQVN xã.

Nhân dịp này, UBND xã Dồm Cang đã tặng giấy khen cho 02 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động, công tác Mặt trận khóa XX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tác giả: Vì Thơm TTTT - VH huyện
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1