Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các Đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về lĩnh vực xây dựng Đảng
Chiều ngày 23/1, Thường trực huyện ủy tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các Đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 về lĩnh vực xây dựng Đảng. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Dương Tú Anh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy. Tham dự có các đồng chí trong Thường trực huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “ Tăng cường xây dựng Đảng bộ và củng cố hệ thống  Chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh”.
anh tin bai

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy báo cáo công tác triển khai Đề án 

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 về lĩnh vực xây dựng Đảng. Trong những năm qua, Huyện ủy Sốp Cộp đã tập trung chỉ đạo các cơ quan giúp việc huyện ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan và các xã tăng cường thực hiện xây dựng Đảng bộ và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh và đạt được nhiều kết quả tích cực. Chất lượng hoạt động của cơ sở đảng, đảng viên được nâng cao; hệ thống Chính trị ở cơ sở được kiện toàn, tinh gọn, hoạt động có hiệu quả. Đến hết năm 2023, Đảng bộ huyện có 41 chi đảng bộ cơ sở, gồm: 13 đảng bộ cơ sở, 159 chi bộ trực thuộc, với tổng số 4.014 đảng viên. Số lượng chi, đảng bộ cơ sở tăng 17 chi, đảng bộ so với năm 2022; từ đầu nhiệm kỳ đến nay kết nạp được 469/400 đảng viên, đạt 117,3% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra; chỉ đạo thành lập 1 chi bộ hợp tác xã, kết nạp 8/10 đảng viên trong doanh nghiệp, hợp tác xã; tổ chức rà soát, kiện toàn chi ủy chi bộ các bản được 86/101 bản có chi ủy, đạt 85,2%; giảm số trưởng bản chưa phải là đảng viên 11 người năm 2021 xuống còn 2 trưởng bản vào cuối năm 2023; đã tổ chức sáp nhập bản được 3 đợt, với tổng số 128 bản sáp nhập còn 101 bản, giảm 27 bản, đồng thời thực hiện Bí thí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản được 99 bản, 2 bản có Bí thư đồng thời là Trưởng ban công tác mặt trận bản. Qua đánh giá, xếp loại chất lượng cơ sở đảng và đảng viên, năm 2023 toàn huyện có 1 đảng bộ và 5 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 15,2%; hoàn thành tốt nhiệm vụ 32 chi, đảng bộ chiếm 78,1% và hoàn thành nhiệm vụ 3 chi bộ cơ sở, chiếm 7,3%. Về đảng viên, có 15,2% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 75,3% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 8,5% hoàn thành nhiệm vụ và 1% không hoàn thành nhiệm vụ...

anh tin bai

Đồng chí Dương Tú Anh, Bí thư huyện ủy phát biểu chỉ đạo

Kết luận hội nghị, đồng chí Dương Tú Anh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy đề nghị các cơ quan giúp việc, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội và phòng ban chuyên môn, Đảng ủy các xã tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về “ Tăng cường xây dựng Đảng bộ và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh”. Đồng thời, thực hiện tốt công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, công tác đảng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở; tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, nhất là ở các chi bộ khối nông thôn, doanh nghiệp, hợp tác xã; chỉ đạo, đôn đốc Đảng ủy các xã thực hiện kế hoạch thành lập chi bộ quân sự xã theo chỉ đạo của của Tỉnh ủy; tăng cường đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn.../.

Tác giả: Trung Văn - Trung tâm TTVH
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1