Hội nghị giao ban công tác cải cách tư pháp năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Sáng ngày 17/01/2024, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Huyện uỷ tổ chức Hội nghị giao ban công tác cải cách tư pháp năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.  Đồng chí Quàng Văn Tiêu - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp huyện chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí thành viên, Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp huyện ủy (CCTP).

Trong năm 2023, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp huyện ủy duy trì hoạt động theo Quy chế làm việc; thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp uỷ và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động nội chính ở huyện, tiếp tục  chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ về công tác cải cách tư pháp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Trong năm các đơn vị tăng cường phối hợp tổ chức thực hiện tốt các nhiệm và đạt được những kết quả  như sau: Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện và nhân dân thực hiện tốt công tác giám sát đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp theo đúng quy định đã tổ chức giám sát thường xuyên 8/8 xã theo kế hoạch, giám sát đầu tư cộng đồng được 160 cuộc/58 công trình; Công an huyện tiếp nhận, xử lý và giải quyết 20 tin tố giác, tin báo tội phạm, tổ chức thụ lý điều tra 87 vụ án/105 bị can đảm bảo đúng quy định pháp luật; Viện Kiểm sát nhân dân huyện đã thụ lý và  giải quyết 72 vụ/81 bị can giảm 01 vụ 16 bị can so với năm 2022;  Toà án nhân dân huyện thụ lý 70 vụ/80 bị cáo án hình sự giảm 04 vụ/20 bị cáo so với cùng kỳ năm 2022. Đã giải quyết, xét xử 68 vụ/78 bị cáo, đang giải quyết 02 vụ/02 bị cáo; Phòng Tư pháp huyện phối hợp với các thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) huyện tổ chức được 261 Hội nghị tuyên truyền, PBGDPL với 18.188 người tham gia nghe… Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã  thụ lý 180 việc - tăng 06 việc so với cùng kỳ năm 2022; Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra được quan tâm, tổ chức thanh tra 7cuộc theo kế hoạch, đã ban hành kết luận 6 cuộc, 01 cuộc đang tiến hành. Phát hiện và thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 231.550.000đ.

anh tin bai

Hội nghị giao ban công tác cải cách tư pháp năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Kết luận hội nghị Đồng chí Quàng Văn Tiêu - Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp huyện đề nghị các đồng chí thành viên, Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo CCTP huyện trong năm 2024 tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản lãnh đạo của Trung ương, của tỉnh và huyện có liên quan công tác tư pháp và cải cách tư pháp; tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp theo chức trách nhiệm vụ được giao; tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát; Nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp; làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trên địa bàn; Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc và Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị….

Tác giả: Vì Thơm TTTT - VH huyện
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1