Họp đánh giá kết quả công tác quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023 của Ban Chỉ đạo 240
Ngày 20/9/2023, Ban chỉ đạo 240 huyện Sốp Cộp tổ chức Họp đánh giá kết quả công tác quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023. Đồng chí Dương Tú Anh -  Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo, chủ trì hội nghị, tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo.

Tính đến hết quý III năm 2023, huyện Sốp Cộp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chuyển đổi số, 100% cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trực thuộc và UBND các xã được quán triệt các nội dung cơ bản về nhiệm vụ Chuyển đổi số và xây dựng kế hoạch thực hiện tại cơ quan, đơn vị. Triển khai công tác thông tin tuyên truyền và phản ánh hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhằm định hướng và chuyển đổi dần nhận thức của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện về nhiệm vụ chuyển đổi số từ thấp đến cao thông quan Cổng/Trang thông tin điện tử của huyện, các đơn vị và UBND các xã và trên các phương tiện thông tin đại chúng như đài truyền thanh huyện, xã. Đồng thời, chỉ đạo các thành viên trong Tổ chuyển đổi số xã, bản triển khai tuyên tuyền Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia đến cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan và nhân dân trên địa bàn xã. Tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, công chức, không chuyên trách xã cài đặt và sử dụng ứng dụng VneID, tuyên truyền, đôn đốc cấp tài khoản và đẩy mạnh ứng dụng tài khoản định danh điện tử.

anh tin bai

Tổng số thủ tục hành chính huyện Sốp Cộp tính đến ngày 07/9/2023 là 419 hồ sơ (cấp huyện 285 hồ sơ, cấp xã 132 hồ sơ). Cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình 268/419 TTHC đạt 63,96% (trong đó: Cấp huyện 201/268 TTHC, đạt 38,24%; Cấp xã 67/132 TTHC, đạt 50,76%). Số TTHC đang cung cấp trực tuyến toàn trình có phát sinh hồ sơ nộp trực tuyến là 56 TTHC. Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận qua Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Sơn La là 5.202 hồ sơ, đạt tỷ lệ 3.259/5.202 bằng 62,65% so với tổng số hồ sơ đã tiếp nhận (cả trực tiếp và trực tuyến). Chỉ đạo các cơ quan đơn vị và UBND các xã thường xuyên rà soát các thiết bị có kết nối mạng nhằm đảm báo an toàn thông tin mạng, cài đặt phần mềm phòng, chống mã độc tập trung tỉnh Sơn La với 100% máy tính tại các cơ quan đơn vị trực thuộc UBND huyện. Hệ thống chữ ký số chuyên dùng từng bước được triển khai phục vụ công tác xác thực, đảm bảo an toàn thông tin cho các giao dịch điện tử hướng tới triển khai các ứng dụng CNTT chất lượng cao. 

Tại cuộc họp các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu ra những khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện và bàn đề ra các giải pháp khắc phục nâng cao chất lượng công tác chuyển đổi số.

Phát biểu kết luận cuộc họp Đồng chí Dương Tú Anh -  Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chuyển đổi số; đẩy mạnh việc áp dụng chứng thư số trong giao dịch điện tử và trao đổi văn bản trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công tỉnh, số hóa và tái sử dụng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; đẩy nhanh tốc độ phủ sóng mạng cáp quang, mạng di động băng rộng đến tất cả các bản có điện lưới quốc gia. Tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng, thường xuyên cảnh báo, hướng dẫn nhân dân nhận diện, phòng ngừa thông tin xấu độc, tin giả; bảo vệ thông tin cá nhân trên internet và mạng xã hội./.

Tác giả: Thanh Vân
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 296
  • Trong tuần: 4,250
  • Tất cả: 1,110,964