Huyện Sốp Cộp triển khai thực hiện Đề án số 06 trong tháng 8 năm 2023
Trong tháng 8 năm 2023, Công tác triển khai thực hiện (Đề án 06/CP), Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện được quan tâm.

           UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền về lợi ích đem lại và quy trình cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, cấp thẻ CCCD, tài khoản định danh điện tử trên các phương tiện truyền thông đại chúng, trên các trang mạng xã hội (Facebook, zalo…) được 05 lượt, với hơn 1.015 lượt tiếp cận; tuyên truyền tại cấp xã, bản với 02 lượt, 423 người nghe; thực hiện nghiêm túc quy trình, quy định về đăng ký, quản lý cư trú trên phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo 100% kết quả cư trú, biến động dân cư, kiểm tra cư trú phải được cập nhật đầy đủ lên hệ thống. Tính từ 15/7/2023 đến 14/8/2023: thu nhận 10 hồ sơ cấp đổi, cấp lại CCCD và 25 hồ sơ định danh điện tử; đã hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho 100% công dân trên địa bàn; tiếp tục kích hoạt tài khoản định danh điện tử đối với số hồ sơ đã được phê duyệt chưa kích hoạt. Thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân có liên quan trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, trong tháng 8/2023, đăng ký thường trú: Đã tiếp nhận 228/245 hồ sơ, đạt 93,1 %;  Đăng ký tạm trú tiếp nhận 10/11 hồ sơ, đạt 90,9 %; Thông báo lưu trú tiếp nhận 313/313 hồ sơ, đạt 100 %;  Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy 119/119 hồ sơ, đạt 100%;  Liên thông đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 161 hồ sơ. Đã triển khai thí điểm sử dụng CCCD gắn chíp trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tiếp đón người bệnh khám chữa bệnh BHYT bằng thẻ CCCD có gắn chíp tại 09/09 cơ sở, số lượt tra cứu 1.491 lượt, số lượt tra cứu thành công là 1.490 lượt.

           Trong thời gian tới, huyện Sốp Cộp tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến để giải quyết các thủ tục hành chính; Tiếp tục thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử đối với hồ sơ đã được phê duyệt; hướng dẫn Tư pháp xã thực hiện liên thông thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí; hướng dẫn UBND xã thu thập phiếu thông tin người lao động để Công an xã nhập lên hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư; Tăng cường đôn đốc, hướng dẫn lực lượng Công an xã thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký, quản lý cư trú trên phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo 100% kết quả đăng ký cư trú, biến động dân cư phải được cập nhật đầy đủ lên hệ thống./.

Tác giả: Tòng Đại
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 319
  • Trong tuần: 4,273
  • Tất cả: 1,110,987