VANG VỌNG LỜI NƯỚC NON TÀI SẢN TINH THẦN TO LỚN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Năm 1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường mới cho sự nghiệp cứu nước, đấu tranh giành độc lập dân tộc. Mang trong mình khát vọng “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi”, Người đã đi qua gần 30 quốc gia, 4 châu lục và 3 đại dương, vừa làm nhiều công việc khách nhau vừa miệt mài học tập, tiếp thu kho tàng tri thức đồ sộ của nhân loại, trực tiếp tham gia các phong trào yêu nước và cách mạng ở châu Âu và Người đến với chủ nghĩa Mác - Lênin tìm thấy ở học thuyết cách mạng và khoa học này con đường cứu nước đúng đắn – con đường cách mạng vô sản. Từ đó, Người kiên trì, sáng tạo, từng bước truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam, chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập cho Tổ quốc. Cùng với các công việc cực kỳ hệ trọng, trong suốt cuộc đời mình, Người đã tích lũy được một khối lượng tri thức – văn hóa đồ sộ, nghiền ngẫm sâu sắc từ chỉ đạo và tổng kết vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, cách mạng thế giới, Người xây dựng cho mình một hệ thống quan điểm vô cùng độc đáo và sâu sắc mang dấu ấn của riêng Người. Từ những năm 20 của thế kỷ XX đến nay, hệ thống quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam, cho toàn bộ quá trình đấu tranh của Nhân dân ta từ từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Và đó chính là “tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta”.  

          Nhận thức sâu sắc về giá trị to lớn và bền vững của “tài sản tinh thần”, từ nhiều năm qua, Đảng ta đã chỉ đạo và tổ chức nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời, liên tục, kiên trì việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Cho đến nay, kết quả của việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh đang tiếp tục được đào sâu hơn, toàn diện hơn. Dưới sự chỉ đạo của Đảng, có nhiều con đường để tiếp cận, thẩm thấu, hiểu biết về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đọc trực tiếp trước tác (tác phẩm viết) của Người trong bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập là rất cần thiết và quan trọng, song không phải ai cũng có điều kiện thực hiện được. Tìm đọc từng trước tác (bài viết, bài nói,...) của Người đáp ứng nhu cầu học tập chuyên đề hoặc theo nghề nghiệp. Đọc và suy nghĩ qua các công trình khoa học, các cuốn sách, tài liệu học tập, tài liệu nghiên cứu, giới thiệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nghe, suy ngẫm, thảo luận và vận dụng vào thực tiễn qua bài giảng của các nhà khoa học, những nghiên cứu của giáo sư Hoàng Chí Bảo, bài thuyết trình của các báo cáo viên viên về tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,... Tất cả các cách đó đều cần thiết và đáng quý.

          Khác với cách làm trên, bộ sách “Vang vọng lời nước non” đã chọn lọc công phu từ hàng chục ngàn trang sách của Hồ Chí Minh Toàn tập, những câu, những đoạn, những loiwg hay, khúc chiết, hàm súc, dễ đi vào lòng người và sắp xếp thành một hệ thống theo dạng từ điển để người đọc vừa được trực tiếp đọc, suy ngẫm tác phẩm của Người không phải qua một sự phân tích hay bình luận gián tiếp nào, vừa hoàn toàn có điều kiện học tập, suy ngẫm về các “danh ngôn” theo từng chủ đề cụ thể. Mỗi câu được trích dẫn trong công trình này đều có chú thích đầy đủ nguồn dẫn để khi người đọc cần hiểu toàn diện hơn có thể dễ dàng tìm về xuất xứ. Qua cách làm trên, có thể thấy rằng, những nội dung căn cốt nhất, cốt lõi, cái hồn của minh triết Hồ Chí Minh được thể hiện sinh động, đồng thời, qua đó, chúng ta còn thấy hiện lên sáng tỏ những phẩm chất vô cùng cao quý mà bình dị của nhân cách một con người vĩ đại – nhân cách Hồ Chí Minh.

Bộ sách “Vang vọng lời nước non” được người tuyển chọn sắp xếp thành 12 tập theo các chủ đề. Các chủ đề chứa đựng nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, dễ hiểu, sâu sắc. Tên của mỗi tập sách đều lấy một câu văn của Bác Hồ thể hiện cô đúc nội dung chính của từng tập sách.

Tập 1. Tôi hiến cả đời tôi cho dân tộc tôi

Tập 2. Dân tộc Việt Nam là một, nước Việt Nam là một

Tập 3. Đảng cần phải mạnh hơn bao giờ hết

Tập 4. Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân

Tập 5. Phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đày tớ trung thành của nhân dân

Tập 6. Thang thuốc hay nhất là thiết thực phê bình và tự phê bình

Tập 7. Còn sống thì còn phải học

Tập 8. Văn hóa soi đường cho quốc dân đi

Tập 9. Đại đoàn kết là một lực lượng tất thắng

Tập 10.Trung với Đảng, hiếu với dân

Tập 11. Ngoại giao hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc

Tập 12. Tôi để lại muôn vàn tình thân yêu.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống những quan điểm toàn diện sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Chính vì vậy, hy vọng rằng, bộ sách này sẽ trực tiếp góp phần làm cho tư tưởng Hồ Chí Minh đi vào đời sống của dân tộc, của người dân Việt Nam như một động lực củng cố niềm tin khoa học và tình yêu đối với Bác Hồ vĩ đại.

Nguồn: Vang vọng lời nước non (NXB Thông tin và Truyền thông).

Tác giả: Ban Tuyên giáo huyện ủy Sốp Côp
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1