Họp Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Sốp Cộp giai đoạn 2021 – 2025
      Ngày 31/01/2024, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Sốp Cộp giai đoạn 2021 – 2025, tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Sốp Cộp năm 2023. Đồng chí Vũ Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Tham dự có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện.

        Trong năm 2023, cơ quan thường trực của các Chương trình MTQG đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn lập dự toán, phân bổ nguồn vốn thuộc Chương trình MTQG năm 2023 đảm bảo theo quy định. Tổng vốn đầu tư được giao năm 2023 là trên 143.149 triệu đồng, đã phân bổ chỉ tiết 100% kế hoạch vốn giao. Hiện nay đã giải ngân, thanh toán được 139.418 triệu đồng, đạt 97,4% kế hoạch, số vốn còn lại chưa giải ngân, thanh toán là 3.731 triệu đồng. Tổng vốn sự nghiệp thực hiện 3 chương trình MTQG năm 2023 là trên 74.901 triệu đồng, đã giải ngân thanh toán 29.834 triệu đồng, đạt 39,8% so với kế hoạch vốn giao.

anh tin bai

Quang cảnh cuộc họp

          Tại cuộc họp các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo đã tập trung thảo luận báo cáo tiến độ, kết quả thực hiên chương trình và những các giải pháp để triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Sốp Cộp trong thời gian tới.

          Kết luận cuộc họp, đồng chí  Vũ Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã phối hợp tốt việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện; tiếp tục giải ngân, thanh toán nguồn vốn được giao; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn./.

Tác giả: Tòng Đại Trung tâm TT - VH huyện
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1