Huyện Sốp Cộp trong công tác thực hiện Đầu tư xây dựng
Trong quý I năm 2024, công tác thực hiện đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Sốp Cộp tiếp tục được triển khai thực hiện. UBND huyện đã chỉ đạo hoàn thành giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2023 theo kế hoạch, kết quả đạt 98,02% kế hoạch vốn giao, vượt kế hoạch đề ra. 

Hoàn thành các thủ tục đầu tư đối với các dự án khởi công mới năm 2024 và tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư phối hợp với các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ giải ngân và hoàn thành các dự án chuyển tiếp, các dự án khởi công mới năm 2024; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Tổng số vốn giao năm 2024 trên địa bàn huyện Sốp Cộp là 145.912,604 triệu đồng, đã phân bổ chi tiết số tiền 119.042,094 triệu đồng, đạt 81,58% kế hoạch vốn giao. Đã giải ngân, thanh toán được 35.934 triệu đồng, đạt 24,63% kế hoạch vốn giao, đạt 30,18% kế hoạch vốn đã phân bổ chi tiết, số vốn còn lại chưa giải ngân thanh toán là 109.978 triệu đồng.

anh tin bai

 Khởi công xây dựng Nhà lớp học điểm trường Tiểu học Huổi Pá xã Mường Lạn

Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục triển khai có hiệu quả nguồn vốn đầu tư thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn huyện đảm bảo theo kế hoạch. Tiếp tục triển khai các bước thủ tục đầu tư đối với các dự án dự kiến khởi công mới năm 2024; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn giao theo cam kết; thực hiện quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành đảm bảo theo quy định; tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư xây dựng cơ bản;  Chuẩn bị các nội dung phục vụ các thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cấp, ngành theo kế hoạch./.

Tác giả: Tòng Đại Trung tâm TT - VH huyện
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1