Phiên họp thường kỳ quý I Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện năm 2024
Ngày 23/4, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức Phiên họp thường nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2024. Đồng chí Vũ Văn Quân, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí thành viên Hội đồng quản trị; Chủ tịch UBND các xã; Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện.

         Trong quý I, Phòng giao dịch NHCS huyện đã tham mưu cho Ban đại diện HĐQT triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của HĐQT và của NHCSXH về các chương trình tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác để tổ chức tuyên truyền và triển khai thực hiện. Phối hợp với Phòng tài chính – Kế hoạch, hoàn thiện hồ sơ nhận nguồn vốn ủy thác từ ngân sách huyện số tiền 1.000 triệu đồng để triển khai cho vay, hoàn thành 100% kế hoạch. Tổng nguồn vốn thực hiện đến 31/3/2024 là 393.018 triệu đồng, trong đó nguồn vốn trung ương là 333.503 triệu đồng; nguồn vốn địa phương là 13.756 triệu đồng; nguồn vốn huy động là 45.759 triệu đồng. Đã tổ chức 30 phiên giao dịch tại các điểm giao dịch xã, doanh số đạt 48.800 triệu đồng cho 818 lượt hộ gia đình được vay. Doanh số thu nợ trong quý đạt 37.542 triệu đồng. Tổng dư nợ đến 31/3/2024  là 379.863 triệu đồng, đạt 96,7% kế hoạch với 6.579 hộ gia đình còn dư nợ. Nợ quá hạn 67 triệu đồng bằng 0,02%. Triển khai tập huấn nghiệp vụ cho Ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn tại  2 xã Púng Bánh, Mường Và. Tổ chức ngày hội gửi tiết kiệm – chung tay vì người nghèo thu được 516 triệu đồng.

anh tin bai

Toàn cảnh Phiên họp Hội đồng quản trị quý I năm 2024

          Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Vũ Văn Quân, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện đề nghị NHCSXH tiếp tục phối hợp với Ban giảm nghèo, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các xã triển khai, hướng dẫn lập hồ sơ, tổ chức giải ngân đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch nguồn vốn tăng trưởng được giao. Chủ động thực hiện các giải pháp đôn đốc thu nợ theo phân kỳ, nợ đến hạn, thu lãi, huy động tiết kiệm dân cư. Tăng cường công tác kiểm tra, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ tiết kiệm và vay vốn. Rà soát, lập hồ sơ đề nghị xử lý kịp thời các khoản nợ gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan theo quy định./.

Tác giả: Thanh Vân - Trung tâm TT-VH
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1