Phiên họp thường kỳ quý IV năm 2023 của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.
Chiều ngày 16/01/2024, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức Phiên họp thường kỳ quý IV năm 2023 để đánh giá kết quả thực hiện công tác Tín dụng năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Đồng chí Vũ Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện chủ trì Phiên họp.
anh tin bai

Đồng chí Vũ Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phát biểu chỉ đạo

         Trong năm qua, Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, của Hội đồng quản trị và của Ngân hàng CSXH về các chương trình tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Mở rộng vốn ủy thác chương trình cho vay tạo việc làm và mở rộng việc làm, với nguồn vốn 1 tỷ đồng. Trong năm, tổng số cho vay đạt 103 tỷ 585 triệu đồng; doanh số thu nợ đạt hơ 75 tỷ đồng; tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 368 tỷ 605 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng đạt 8,3%,; nguồn huy động gửi tiết kiệm đạt hơn 41 tỷ 844 triệu đồng, đạt 240% kế hoạch

anh tin bai

Ngân hàng CSXH huyện giải ngân vốn vay tại xã Dồm Cang

         Từ nguồn vốn tín dụng chính sách trong quý đã giúp cho 6.632 lượt khách hàng là hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, đầu tư sản xuất, kinh doanh; giải quyết tạo việc làm và hỗ trợ việc làm cho người lao động; xây dựng công trình nước sạch và  công trình vệ sinh môi trường nông thôn đạt tiêu chuẩn quốc gia... Nguồn vốn được đầu tư đúng đối tượng thụ hưởng phát huy hiệu quả góp phần thực hiện chương trình quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị thực hiện tốt việc quản lý, kiểm tra, giám sát thực nguồn vốn nên tỷ lệ nợ quá hạn thấp, chiếm 72 triệu đồng, bằng 0,02%, tỷ nợ khoanh chiếm 527 triệu đồng, bằng 0,14%.

anh tin bai

Cán bộ NHCSXH huyện kiểm tra việc sử dụng vốn vay tại bản Nó Sài xã Sốp Cộp

         Kết luận Phiên họp, đồng chí Vũ Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện yêu cầu các thành viên Ban đại tập trung triển khai tuyên truyền các chủ trương của Đảng, Nhà nước về chính tín dụng; các tổ chức Hội thực hiệt tốt việc giúp cho chính quyền địa phương cùng cấp triển khai thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi, nhất là thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tiếp tục tuyên truyền các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia hưởng ứng gửi tiền tiết kiệm, chung tay vì người nghèo. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chấn chỉnh và nâng cao chất lượng sử dụng vốn tín dụng chính sách;  thực hiện các giải pháp xử lý các khoản nợ quá hạn, nợ khoanh../.

Tác giả: Trung Văn - Trung tâm TTVH
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1