Hội nghị triển khai xây dựng xã Nậm Lạnh điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024
Ngày 07/5/2024, xã Nậm Lạnh đã tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng xã Nậm Lạnh điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024. Tới dự có đồng chí Lò Thúy Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; đồng chí Lù Văn Lịch, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của huyện; các đội nghiệp vụ Công an huyện; Thường trực Đảng ủy, UBND xã, các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn xã Nậm Lạnh; Bí thư chi bộ, trưởng bản các bản xã Nậm Lạnh.

Thông qua hội nghị, nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa của việc xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, tạo chuyển biến tích cực hơn nữa về nhận thức của cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng xã Nậm Lạnh điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và đông đảo tầng lớp Nhân dân tham gia phong trào, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tại hội nghị, đã thông qua Nghị quyết của Ban thường vụ Đảng ủy xã về lãnh đạo xây dựng xã Nậm Lạnh điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024; Quyết định của UBND xã về thành lập Ban chỉ đạo thực hiện xây dựng xã Nậm Lạnh điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024; Thông báo phân công các thành viên Ban chỉ đạo phụ trách các bản về thực hiện xây dựng xã Nậm Lạnh điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024.

anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị

anh tin bai

Hội nghị tổ chức ký kết giao ước thi đua

Với quyết tâm triển khai xây dựng xã Nậm Lạnh điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024 đạt kết quả cao, hội nghị đã phát động phong trào thi đua và tổ chức ký giao ước thi đua giữa các ban ngành, đoàn thể xã, các cơ quan, đơn vị với UBND xã về công tác bảo vệ ANTQ năm 2024./.

Tác giả: Tòng Đại Trung tâm TT - VH huyện
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1