Phiên họp lần thứ 33, UBND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026
      Ngày 28/3/2024, UBND huyện tổ chức Phiên họp lần thứ 33, UBND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Để  đánh giá tình hình phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh quý I; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024.  Đồng chí Vũ Văn Quân, Phó Chủ UBND huyện chủ trì hội nghị; tham dự có đồng chí Tòng Thị Kiên, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí thành viên UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện. Phiên họp được trực tuyến đến điểm cầu UBND các xã.

       Trong quý I năm 2024, UBND huyện đa tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân sản xuất, thu hoạch vụ Đông xuân, tăng cường công tác phòng, chống rét đậm, rét hại, sương muối, dịch bệnh cho cây trồng. Diện tích lúa gieo, cấy được 996,5ha, đạt 100,1% so kế hoạch; diện tích cây ăn quả hiện có 2.235ha, đạt 99,8% so với kế hoạch; sản lượng quả các loại (bưởi, chuối, ổi) ước đạt 95 tấn, bằng 55,5% so với cùng kỳ; Tăng cường chỉ đạo, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống rét và dịch bệnh vật nuôi, thủy sản trên địa bàn; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tổ chức triển khai ký cam kết về quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng được 74 lượt, phát hiện lập biên bản và xử lý 17 vụ vi phạm Luật lâm nghiệp, đã thu nộp ngân sách nhà nước 65,750 triệu đồng; Tăng cường công tác quản lý, khai thác, bảo vệ các công trình thuỷ lợi và phát động Phong trào toàn dân làm Thuỷ lợi mùa khô năm 2023-2024, đã nạo vét được 150 công trình với 7.547 tham gia; Tăng cường và chủ động phòng chống rét đậm, rét hại cho cây trồng, vật nuôi và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, do ảnh hưởng không khí lạnh, mưa đá, gió lốc gây thiệt hại về nhà ở, nông nghiệp, trường học và giao thông, ước tính tổng thiệt hại 2.202 triệu đồng…Công tác tài chính, ngân hàng được quan tâm, tổng thu ngân sách nhà nước quý I đạt 270.637 triệu đồng, bằng 42,7% so dự toán giao, bằng 132,4% so với cùng kỳ, trong đó: Thu trên địa bàn quý I đạt 8.368 triệu đồng bằng 21,1% so dự toán giao, bằng 122,1% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách quý I đạt 160.176 triệu đồng, bằng 25,16% dự toán giao, bằng 101,7% so với cùng kỳ.  Các ngân hàng hoạt động có hiệu quả, thực hiện nghiêm các quy định và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi suất. Tổng dư nợ 732 tỷ đồng, nợ xấu, nợ quá hạn 3,252 tỷ đồng, bằng 0,44% tổng dư nợ...Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng an ninh được giữ vững, ổn định.

     Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, tham gia góp ý vào các nội dung như: Công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện; Công tác thực hiện Đề án 06 của Chính Phủ; tình hình thực hiện công tác chuyển đổi số; tiến độ thực hiện Đề án xây dựng xã Sốp Cộp thành đô thị loại V và phát triển theo định hướng xây dựng thị trấn Sốp Cộp giai đoạn 2021 – 2025…

anh tin bai

Đồng chí Vũ  Văn Quân, Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp

        Kết luận phiên họp, đồng chí Vũ Văn Quân, Phó Chủ UBND huyện, đề nghị các phòng ban chuyên môn của huyện, các xã tập trung cao thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đó là: Tập trung chỉ đạo chăm sóc diện tích lúa Đông xuân đã cấy. Thường xuyên kiểm tra để phát hiện sớm sâu bệnh hại cây trồng đặc biệt vụ Đông xuân 2023 - 2024, có biện pháp phòng trừ kịp thời.; Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản, áp dụng các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, các quy định trong sản xuất nương rẫy; tăng cường công tác thu ngân sách, trên địa bàn; Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tiếp tục triển khai 03 chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn; Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại; duy trì nghiêm chế độ trực Chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, theo dõi nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tình hình dịch bệnh và tình hình thời tiết, khí hậu trên địa bàn huyện./.

Tác giả: Tòng Đại Trung tâm TT - VH huyện
TIN LIÊN QUAN
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1