Họp Ban chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Sốp Cộp lần thứ IV, năm 2024
Ngày 19/4, Họp Ban chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Sốp Cộp tổ chức họp triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên, công tác lãnh đạo chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Sốp Cộp lần thứ IV, năm 2024 của Ban chỉ đạo Đại hội. Tới dự có đồng chí Lò Thúy Hà, Ủy viên BTV huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy. Đồng chí Tòng Thị Kiên, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các đồng chí thành viên BCĐ.

         Cuộc họp đã thông qua các dự thảo văn bản Kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Sốp Cộp lần thứ IV, năm 2024; Kế hoạch hoạt động của BCĐ Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Sốp Cộp lần thứ IV, năm 2024; Quyết định thành lập các tiểu ban, Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ đại hội; thông báo phân công nhiệm vụ các tiểu ban, Thông báo phân bổ đại biểu dự Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Sốp Cộp lần thứ IV, năm 2024. Theo đó, Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Sốp Cộp lần thứ IV, năm 2024 với chủ đề “Các dân tộc huyện Sốp Cộp đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững” dự kiến sẽ tổ chức 1 ngày vào khoảng thờ gian từ ngày 20/5 đến ngày 25/5/2024, tại hội trường Trung tâm hội nghị huyện. Tại Đại hội sẽ báo cáo đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; Các báo cáo điển hình tiên tiến; thông qua quyết tâm thư Đại hội; Chọn cử đại biểu dự Đại hội Dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ IV, năm 2024; Công tác thi đua khen thưởng.

anh tin bai

Đồng chí Tòng Thị Kiên, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Sốp Cộp lần thứ IV, năm 2024

          Tại cuộc họp các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ đại hội; dự thảo phân công nhiệm vụ các tiểu ban; các phần việc chuẩn bị cho đại hội; hệ thống văn kiện đại hội…

         Phát biểu kết luận cuộc họp, Đồng chí Tòng Thị Kiên, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị cơ quan thường trực bám sát các nội dung cuộc họp xây dựng dự trù kinh phí tổ chức Đại hội. Bộ phận soạn thảo tiếp thu các ý kiến của các thành viên BCĐ để hoàn thiện các dự thảo văn bản để xin ý kiến BTV huyện ủy theo quy trình. Các đồng chí thành viên BCĐ căn cứ vào kế hoạch phân công nhiệm vụ để chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội./.

Tác giả: Thanh Vân - Trung tâm TT-VH
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1