Huyện Sốp Cộp thực hiện cải cách hành chính; tổ chức bộ máy chính quyền quý I năm 2024
Trong quý I năm 2024, UBND huyện tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính huyện Sốp Cộp giai đoạn 2021-2025; chỉ đạo, triển khai đồng bộ, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Sơn La. 

Tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tiếp nhận cấp huyện, xã là 1.440 hồ sơ, trong đó: Cấp huyện đã tiếp nhận 131 hồ sơ (đã giải quyết trước hạn 131 hồ sơ), đạt 100% hồ sơ được giải quyết đúng tiến độ. Cấp xã: Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận 739 hồ sơ, đã giải quyết trước hạn 738 hồ sơ, đang giải quyết 01 hồ sơ, đạt 100% hồ sơ được giải quyết đúng tiến độ. Thẩm định, thành lập, kiện toàn 15 tổ chức phối hợp liên ngành và giải thể 01 Ban Chỉ đạo. Điều động 02 công chức cấp xã; điều động, bổ nhiệm 01 viên chức quản lý; giao nhiệm vụ đối với 02 công chức kế toán huyện, 01 công chức kế toán xã; chuyển công tác đối với 02 viên chức kế toán và giới thiệu chuyển công tác đối với 04 viên chức giáo dục; bổ nhiệm 01 phó hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mường Lạn; bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp 04 viên chức thiết bị, thí nghiệm; bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III và xếp lương chức đối với 07 viên chức. Phê duyệt Đề án vị trí việc làm viên chức của 03 đơn vị sự nghiệp khác và xây dựng đề án vị trí việc làm của 19 đơn vị sự nghiệp giáo dục.

Thực hiện chế độ, chính sách, chính sách cán bộ công chức xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, bản. Nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn đối với 18 cán bộ, công chức, viên chức; đề nghị Sở Nội vụ thẩm định, nâng bậc lương trước thời hạn đối với 07 cán bộ, công chức; nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với 03 công chức, viên chức; nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với 03 công chức, viên chức; nâng phụ cấp thâm niên nghề theo Nghị định số 77/2021/NĐ-CP 01/8/2021 của Chính phủ đối với 11 viên chức giáo dục; nâng phụ cấp thâm niên chức vụ Phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã cho 01 người; chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức xã khi thay đổi trình độ đào tạo cho 03 người. Tiếp nhận 01 công chức cấp xã; giải quyết cho thôi việc, nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với 02 cán bộ, công chức cấp xã...

Trong quý II năm 2024, UBND huyện tiếp tục triển khai Kế hoạch cải cách hành chính trên địa bàn huyện theo kế hoạch đã được phê duyệt; xây dựng kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận viên chức sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện năm 2024; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức; rà soát, phê duyệt hưởng các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức kịp thời; tiếp tục hoàn thiện phương án sắp xếp cán bộ, công chức xã theo biên chế giao, theo Nghị định 34 của Chính phủ. Chuyển xếp lương đối với cán bộ xã sau khi được kiện toàn; thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã; thẩm định, quyết định phê chuẩn chức danh.                                                                                    

Tác giả: Tòng Đại Trung tâm TT - VH huyện
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1