LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN SỐP CỘP

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN SỐP CỘP
Điện thoại: 0212.3878.349
Mail: sopcop@sonla.gov.vn


Đồng chí Đào Đình Thi - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh năm: 04/4/1977.

- Dân tộc:Kinh.

- Quê quán: Xã Thủ Sỹ, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.

Chuyên ngành đào tạo: Quản lý kinh tế.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

- Số điện thoại: 0915.919.818.

-Email: thidd.sopcop@sonla.gov.vn.

*) Nhiệm vụ đảm nhiệm:

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 29 - Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và các nhiệm vụ và quyền hạn mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện.

- Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ huyện ủy, Thường trực huyện ủy về toàn bộ hoạt động của UBND huyện và hệ thống chính quyền theo quy định của pháp luật.

- Phụ trách chung mọi hoạt động của UBND huyện, trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: Nội chính, quản lý công tác biên giới và đối ngoại; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch và chủ trương đầu tư, ngân sách; công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; an toàn giao thông, công tác thi hành pháp luật, xây dựng chính quyền địa phương, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, công tác cải cách hành chính, quản lý địa giới hành chính; thu hút đầu tư, quản lý nhà nước đối với các tổ chức kinh tế - xã hội; quản lý doanh nghiệp.

- Theo dõi phụ trách: Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện, các Đồn Biên phòng, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ, Thanh tra huyện, Chi Cục thống kê huyện, Trưởng Ban an toàn giao thông huyện.

- Phối hợp hoạt động với Thường trực HĐND huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội.

- Trực tiếp phụ trách công tác tiếp dân; là Chủ tịch Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách.

 

Đồng chí Vũ Văn Quân - Phó Chủ tịch UBND huyện.

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 03/6/1977.

- Dân tộc: Kinh.

- Quê quán: huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.

- Chuyên ngành đào tạo: Quản lý kinh tế.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

- Số di động: 0914.864.424 - 0359.269.888.
- Email: quanvv.sopcop@sonla.gov.vn.

*) Nhiệm vụ đảm nhiệm:

- Giúp Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, điều hành khối, lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp bao gồm: Công tác thu ngân sách, quản lý tài sản, quyết toán công trình hoàn thành, tín dụng, công nghiệp - thương mại, xây dựng, giao thông - vận tải, tài nguyên - môi trường, nông lâm, thủy sản; khoa học - công nghệ, Chương trình xây dựng nông thôn mới; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; quy hoạch đô thị, nông thôn; quản lý, đăng ký kinh doanh hợp tác xã, hộ kinh doanh, trật tự đô thị, hanh lang an toàn giao thông, xây dựng, giao thông vận tải; công tác giải phóng mặt bằng; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; nông lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, chương trình xây dựng nông thôn mới, khoa học công nghệ; chỉ đạo điều hành lĩnh vực đổi mới và phát triển doanh nghiệp.

   - Theo dõi phụ trách: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Đội Quản lý thị trường số 11; Chi Cục thuế, Kho bạc Nhà nước huyện, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Ngân hàng An Bình, Phòng giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị chi nhánh Sốp Cộp; Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý dự án Bảo vệ và Phát triển rừng, Hạt Kiểm lâm Rừng đặc dụng, Ban Quản lý Rừng đặc dụng, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Quản lý, khai thác công trình thủy lợi, Chi nhánh Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La, Hội Ngành nghề và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện; Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND huyện phân công.

- Là Chủ tịch Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực phân công.

- Phụ trách xã Sốp Cộp.


Đồng chí Tòng Thị Kiên - Phó Chủ tịch UBND huyện.

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 19/8/1979.

- Dân tộc: Thái.

- Quê quán: huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.

- Chuyên ngành đào tạo: Quản lý kinh tế.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

- Số di động: 0856.214.545.
- Email: kientt.sopcop@sonla.gov.vn.

*) Nhiệm vụ đảm nhiệm:

- Giúp Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, điều hành khối: Văn hóa, thể thao và du lịch, giáo dục, y tế, thông tin và truyền thông, chính sách an sinh xã hội công tác phòng chống ma tủy; tôn giáo; dân tộc; các chính sách bảo hiểm xã hội, các hoạt động từ thiện nhân đạo; công tác vùng cao; công tác dân vận chính quyền;dân chủ cơ sở. Là người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của UBND huyện theo Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ.

- Theo dõi phụ trách: Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Dân tộc, Phòng Y tế, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa, Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện, Hội Chữ thập đỏ, Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức, Trường THPT, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCSTHPT, Bưu điện, Trung tâm viễn thông, Trung tâm Viettel.

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động của Phòng Y tế, Phòng Dân tộc trong thời gian chờ sắp xếp, kiện toàn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND huyện phân công.

- Là Chủ tịch Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực phân công.

- Phụ trách xã Mường Và.

 
 

Thông tin mới nhất


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập