PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
Điện thoại: 0212.3878.100
Mail: tckh.sopcop@sonla.gov.vn
 

Đồng chí Phạm Anh Đào - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 28/7/1982

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số di động: 0942.949.985

- Mail: daopa.sopcop@sonla.gov.vn
  Đồng chí Dương Đình Nghị - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 22/5/1980

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Chuyên ngành đào tạo: Tài chính - Ngân hàng

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số di động: 0915.482.253
- Mail: nghidd.sopcop@sonla.gov.vn
Đồng chí: Lò Văn Hùng - Chuyên viên

Tiểu sử tóm tắt:

- Năm sinh: 10/11/1985.

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Số điện thoại: 0966.181.110.

- Địa chỉ email: hunglv.sopcop@sonla.gov.vn
 
Đồng chí: Hoàng Thị Sinh - Chuyên viên

Tiểu sử tóm tắt:

- Năm sinh: 28/10/1987.

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Số điện thoại: 0212.3878.068.

- Địa chỉ email: sinhht.sopcop@sonla.gov.vn

 
Đồng chí: Tòng Văn Tiệp - Chuyên viên

Tiểu sử tóm tắt:

- Năm sinh: 1991.

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Số điện thoại: 0987.798.278.

- Địa chỉ email: tieptv.sopcop@sonla.gov.vn

 
Đồng chí: Vì Thị Thủy - Chuyên viên

Tiểu sử tóm tắt:

- Năm sinh: 1985.

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Số điện thoại: 0988.195.398.

- Địa chỉ email: thuyvv.sopcop@sonla.gov.vn
 
Thông tin mới nhất


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập