PHÒNG TƯ PHÁP

PHÒNG TƯ PHÁP
Điện thoại: 0212.3878.121
Mail: tp.sopcop@sonla.gov.vn

Đồng chí Trần Thị Kim Thoa - Trưởng phòng Tư pháp

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 05/8/1980

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Chuyên ngành đào tạo: Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Mail: thoattk.sopcop@sonla.gov.vn

Đồng chí Vì Văn Quý - Chuyên viên

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 15/10/1990

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: Huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Chuyên ngành đào tạo: Luật

- Mail: quyvv.sopcop@sonla.gov.vn

 

Thông tin mới nhất


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập