THANH TRA HUYỆN

THANH TRA HUYỆN
Điện thoại: 0212.3878.109
Mail: tt.sopcop@sonla.gov.vn

Đồng chí Dương Thanh Phúc -Chánh Thanh tra huyện

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 08/11/1980

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Số di động: 0946.955.869

- Email: phucdt.sopcop@sonla.gov.vn

Đồng chí Lò Văn Dung - Phó Chánh Thanh tra huyện

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 04/12/1982

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số di động: 0975.526.199

- Email: dunglv.sopcop@sonla.gov.vn

   

Đồng chí Lê Thị Xuân - Chuyên viên

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 22/7/1988

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số di động: 0984.022.782

- Email: xuanlt.sopcop@sonla.gov.vn


Thông tin mới nhất


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập