PHÒNG NỘI VỤ

PHÒNG NỘI VỤ
Điện thoại: 0212.3878.290
Mail: pnv.sopcop@sonla.gov.vn

Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn - Trưởng phòng Nội vụ

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 08/01/1976

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Chuyên ngành đào tạo: Quản lý giáo dục

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số ĐT: 0212.3878.056.

- Email: tuannq.sopcop@sonla.gov.vn

 
 

Đồng chí Nguyễn Văn Na - Phó Trưởng phòng Nội vụ

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 30/01/1978

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

- Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ

- Chuyên ngành đào tạo Quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số di động: 0969.300.178 - 0949.300.178

- Email: nanv.sopcop@sonla.gov.vn

Đồng chí Nguyễn Trung Khải - Chuyên viên phòng Nội vụ

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 28/11/1980

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số di động: 0915.110.080

- Email: khainv.sopcop@sonla.gov.vn


 

Đồng chí Cầm Thị Thu - Chuyên viên Phòng Nội vụ

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 24/02/1985

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: Huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

- Số di động: 0942586708

- Mail:  thuct.sopcop@sonla.gov.vn

anh tin bai

Đồng chí Vì Văn Quốc - Chuyên viên Phòng Nội vụ.

Tiểu sử tóm tắt:

- Ngày sinh 01/4/1988.

- Số điện thoại: 0386331735.

- Quê quán: Xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

- Trình độ: Đại học.

- Dân tộc: Thái

- Mail: quocvv.sopcop@sonla.gov.vn

anh tin bai
 

 Đồng chí Quàng Văn Thật - Chuyên viên Phòng Nội vụ

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày 29/11/1990.

- Số điện thoại: 0888508199.

- Quê quán: Xã Chiềng En, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

- Trình độ: Đại học.

- Dân tộc: Thái.

- Mai;: thatqv.sopcop@sonla.gov.vn.

anh tin bai
 

 Đồng chí Nguyễn Thị Trang - Chuyên viên Phòng Nội vụ.

Tiểu sử tóm tắt:

- Ngày sinh 16/9/1997.

- Số điện thoại: 0335235291.

- Quê quán: Xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

- Trình độ: Đại học.

- Dân tộc: Kinh.

- Mail: trangnt.sopcop@sonla.gov.vn

Thông tin mới nhất


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập