VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY


Đồng chí: Tòng Thị Hà - Chánh Văn phòng Huyện ủy

Tiểu sử tóm tắt:

- Năm sinh: 1983;

- Trình độ chuyên môn: Đại học;

- Số điện thoại:0945.589.679

- Email: tonghaubkt@gmail.com


Đồng chí Cà Văn Thảo -Phó Chánh Văn phòng

Tiểu sử tóm tắt:

- Năm sinh: 1985;

- Trình độ chuyên môn: Đại học;

- Số điện thoại: 0866.676.985

- Email: cavanthao@gmail.com


 

 

Đồng chí Quàng Thị Mai - Kê toán

Tiểu sử tóm tắt:

- Năm sinh: 1988;

- Trình độ chuyên môn: Đại học;

- Số điện thoại: 0353.198.789

- Email: quangmai.sc@gmail.com

Đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân - Văn thư lưu trữ

Tiểu sử tóm tắt:

- Năm sinh: 1982;

- Trình độ chuyên môn: Đại học;

- Số điện thoại: 0814.548.839

- Email: nguyenthiaivansc@gmail.com

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Cơ yếu

Tiểu sử tóm tắt:

- Năm sinh:

- Trình độ chuyên môn:

- Số điện thoại:

- Email: 

Thông tin mới nhất


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập