TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN
Điện thoại: 0856.214.559
Mail: dvnn.sopcop@sonla.gov.vn


Đồng chí Tòng Văn Cường - Giám đốc

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 1973

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số di động: 0856.214.559

- Email: cuongtv.sopcop@sonla.gov.vn


Đồng chí Trần Thị Ngọc - Phó Giám đốc

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 1970

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số di động: 0866.014.389

- Email: ngoctt.sopcop@sonla.gov.vn

  Đồng chí Tòng Văn Châm - Tổ trưởng Tổ HC-TH

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 1985

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số di động: 0948.945.684

- Email: chamsopcop@gmail.com

  Đồng chí  Vì Văn Ngọc - Viên chức

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 1988

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số di động: 0985.861.902

- Email: vivanngocssc@gmail.com

  Đồng chí  Cầm Thị Thúy - Kế toán

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 1970

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Số di động: 0857.374.938

- Email: thuyct.sopcop@sonla.gov.vn

  Đồng chí  Phạm Đức Vũ - Tổ trưởng Tổ KN-BVTV

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 1990

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số di động: 0974.161.687

- Email: tieuvu0909@gmail.com

  Đồng chí  Quàng Văn Hải - Tổ trưởng Tổ CNTY-QLCL

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 1979

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số di động: 0359.244.658

- Email: quanghaisopcop@gmail.com

  Đồng chí  Cầm Thị Thúy - Kế toán

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 1970

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số di động: 0857.374.938

- Email: thuyct.sopcop@sonla.gov.vn

Thông tin mới nhất


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập