Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2012/TT-BTTTT ngày 05/01/2012 về quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai
Số ký hiệu văn bản 17/2019/TT-BTTTT
Ngày ban hành 10/12/2019
Ngày hiệu lực 18/01/2020
Trích yếu nội dung Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2012/TT-BTTTT ngày 05/01/2012 về quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai
Hình thức văn bản Chỉ thị, Nghị quyết
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm 17_2019_tt-btttt_430831.pdf