Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ kiện, không đủ điều kiện dự tuyển công chức cấp xã huyện Sốp Cộp năm 2022
Số ký hiệu văn bản 559/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/04/2022
Ngày hiệu lực 22/04/2022
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ kiện, không đủ điều kiện dự tuyển công chức cấp xã huyện Sốp Cộp năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Đào Đình Thi
Tài liệu đính kèm 559.pdf